Styrelsen har formulerat nedanstående uppmaning angående ny simhall i kommunen

Hej simmarföräldrar!
Styrelsen i Danderyd Sim är stolta över att klubben både kan ta ansvar för barns simkunnighet
men också möjligheten att erbjuda barn i alla åldrar och även vuxna att bli bättre simmare,
tävla, finna vänner och glädjas tillsammans i våra olika simgrupper.

Med detta mail vill Styrelsen i Danderyd Sim inte bara tacka för en fantastisk termin
tillsammans med Era barn, utan också lyfta ett mer allvarsamt ämne.
Vår oro – ingen simhall
Förutsättningen för vår verksamhet är en kommunal simhall. Danderyd Sim/Styrelsen är
orolig att klubben och Danderyds Kommun kan komma att stå utan någon simhall under en
längre tid om vi inte lyckas bilda opinion och kräva att politikerna nu påbörjar planeringen av
den simhall som ska ersätta Mörbybadet vid rivning.
Kommunen har ingen plan
Under våren kommunicerade kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander att Mörbybadet
rivs senast 2032 vilket är året då dess tekniska livslängd går ut. Samtidigt säger hon att
kommunen idag inte har någon ersättningsplan och medger även att kommunen heller inte
påbörjat en ersättningsplan.
Vad kan vi alla göra? Bilda opinion!
Planering, projektering, genomförande – det är hög tid att kommunen påbörjar
planeringsarbetet för att Danderydsborna inte ska stå utan simhall under en period som kan bli
åratal lång. För att en simhall ska börja projekteras finns inget så effektivt som att bilda
opinion och här hoppas vi på hjälp från er, i egenskap av simföräldrar och kommuninvånare.
Vi behöver få våra kommunpolitiker/partier att förstå att kommuninvånarna kräver att en ny
simhall finns på plats innan den befintliga rivs. Gör vi övriga kommuninvånare
uppmärksamma på att kommunen riskerar att bli utan bad blir vi också fler som kan göra våra
röster hörda.
Så med denna information och vädjan om hjälp att sprida informationen och ställa krav
på politiken innan höstens val önskar vi er en riktigt trevlig sommar!