Danderyd Sim är mån om att behålla simmare inom simsporten och ställer sig därför positiv till att simmare från andra klubbar av olika skäl söker sig till Danderyds Sim för att träna med klubben. Danderyds Sim ställer gärna upp i god anda som värdklubb för simmaren under en begränsad tid och under förutsättningen att Danderyd Sims ordinarie medlemsverksamhet har möjlighet att ta in simmaren i träningsverksamheten.

Dessa simmare från andra klubbar benämner Danderyd Sim som gästsimmare.

Danderyd Sim policy för gästsimmare:
A) Vi välkomnar och beslutar tillsammans med gästsimmaren och moderklubben att överta träningen, helt eller delvis, för normalt en halv men max en säsong. Gästsimmaren fortsätter under tiden att tävla för sin moderklubb.

B) Efter genomförd överenskommen träningsperiod som gästsimmare för Danderyd Sim en dialog med gästsimmaren om att övergå till Danderyd Sim. Kvarstannar gästsimmaren i sin moderklubb avslutas träningen i Danderyd Sim för gästsimmaren.

C) -Ekonomi-
Gästsimmaren eller moderklubben betalar träningsavgift och andra kostnader såsom exempelvis träningslägeravgifter till Danderyd Sim. Tävlingskostnader betalas av moderklubben.

Policyn beslutades av styrelsen den 2017-10-16 för att ligga till grund för verksamheten