Danderyds Sim:s Mål

Danderyds Sim som medlem i RF och dess specialidrottsförbund Svenska Simförbundet ställer sig helt och hållet bakom dessa instansers mål som är beskrivna i ”Idrotten vill” och i ”Simidrott 2000”.

Men vi vill speciellt lyfta fram följande punkter som väldigt viktiga mål för klubben:

 • att inom ramen av våra möjligheter erbjuda simidrott åt alla efter var och ens behov i Danderyds kommun, m.a.o. att ge barn, ungdomar och vuxna tillfälle att utöva hälsofrämjande och stimulerande simaktiviteter.
 • att öka simkunnigheten i Danderyds kommun.
 • att erbjuda möjligheter till målinriktad idrottsverksamhet för de som vill hävda sig som elitsimmare i nationell och internationell konkurrens.
 • att genom föreningsutveckling se till att föreningen blir stark med bra ekonomi och god ledarrekrytering.
 • att ge information kontinuerligt och med god framförhållning till ledare, aktiva och andra berörda.
 • att genom ett nära samarbete med Stockholms Simförbund och dess kommittéer stötta svensk simning på bästa sätt.
 • att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män bland aktiva och ledare.
 • att vi vill ge så många som möjligt chansen att utöva simidrott och därvid särskilt uppmärksamma de problem som kan uppstå för invandrare och handikappade att delta.
 • att verka för goda kostvanor och motarbeta bruket av alkohol, narkotika och tobak samt kategoriskt avvisa användningen av dopingmedel.
 • att medverka till en god sammanhållning mellan föreningens träningsgrupper på olika nivåer och dess ledare, tränare och aktiva.
 • att utveckla bra massmediakontakter.
 • att löpande ha god kontakt med Kultur och Fritid Danderyd och genom positiva relationer med politiker och tjänstemän inom Danderyd kommun skapa förståelse för simidrotten och vår ungdomsverksamhet och på så sätt förbättra föreningens villkor.