Danderyds Sims historia
För att presentera oss tänker vi ge lite historisk bakgrund om simsektionen och själva simidrotten i Danderyd. Sommaren 1939 bildades simsektionen inom Danderyds SK och verksamheten bedrevs i Sätrabadet.

Redan tidigare fanns verksamhet i Djursholms Simklubb mot vilka det simmades klubbmatcher och tävlingar i Edsvikens vatten. Men det blev slut med simningen i Edsviken eftersom vattnet blev allt sämre till följd av avloppsutsläpp från det växande samhället. Djursholms Simklubb fortsatte sin verksamhet i Ösbybadet och flyttade sedan in i Vasabadet. Mot slutet av 50- och början av 60-talet hade Djursholm flera landslagssimmare bl.a. Britt-Mari Dillner, Sven von Holst m.fl.

1967 blev det dags för Kvarnparksbadet och DSK:s simsektion återuppstod tack vare Lasse Karlsson, en entusiastisk ledare som var nyinflyttad från Uppsala. Simning var något nytt i norrförorterna och började bli på modet. Barn kom från Danderyd och Djursholm, från Edsberg och Tureberg, från Stocksund och Näsby Park och Enebyberg och Ella Gård. Det blev snart en livaktig sektion, och resultaten kom, först på klubbnivå och sedan på distriktsnivå och i vissa fall till och med på riksnivå. Den förste SUM-SIM riksfinalisten presenterade sig 1971, med en fjärde bästa plats i landet, och fortsättningsvis hade DSK-SIM riksfinalister vartenda år t.o.m. 1974. Toppen var en guld medalj vid -73 års riksfinal i Borlänge.

Åren 1973-74 gick DSK-SIM upp som den fjärde bästa simklubben i Stockholmsdistriktet. Klubben hade simmare på senior- och junior-SM, samt en simmare som blev uttagen till juniorlandslaget. Men DSK:s storhetstid i simning skulle bli kortvarig. Grannkommunerna i norr byggde simhallar som gav bättre förutsättningar för simidrott än ”Kvarnis”. Under 1972 lämnade B-gruppen med tränare och föräldrar DSK och bildade Turebergs IF simsektion i den nyinvigda Sollentuna simhall. Den 25 juli 1974 bildades ytterligare en ny simklubb i det nyinvigda Tibblebadet: Täby Sim med DSK-SIM:s styrelse som en stark stomme och stora delar av DSK-SIM:s simmare som medlemmar. Ett tjugotal av de etablerade elitsimmarna lämnade klubben. Efter en sådan åderlåtning trodde många att simningen skulle dö för gott.

Men så blev det inte ”spillrorna reste sig” och klubben kom igen. Mot slutet av 70-talet räknades DSK-SIM in bland de sex bästa ungdomsklubbarna i distriktet. Men det är klart, riktigt som på ”storhetstiden” kunde det inte bli igen. Tendensen var att simmare med fina resultat systematiskt gick över till Täby.

Den 22. augusti 1984 beslutades samgående mellan Danderyds SK simsektion och Djursholms IF simsektion. Verksamheten efteråt har drivits i DSK-SIM:s namn och regi. Till alla de simintresserade Danderydsbornas stora glädje blev det nya inomhusbadet färdigt under 1986. Simningen tog chansen och blev Danderyds SK:s snabbast växande sektion. Snart passerade medlemsantalet i simskolan och träningsgrupperna 500. Resultaten i tävlingsbassängen började också komma. Varje år sedan 1989 har DSK-SIM varit representerat på SUM-SIM:s riksfinal med en eller flera simmare. Vi har haft simmare på Junior-SM vissa år och avancerade till division 2 – genom att vinna div.5 1993; div.4 1994 och div.3 1995 – inom Stockholmsdistriktets seriesimning för ungdomar. Siktet är inställt på att minst upprepa DSK:s framgångar under storhetstiden på 70-talet.