Föräldrar policy

Danderyds sim har som mål att verka för god kamratanda och respekt för andra människors lika värde.
Vi som vuxna måste vara ett föredöme för våra barn och ungdomar.
Vi skall vara våra barns förebilder på ett naturligt sätt. Vi skall vara positiva och heja på våra simmare.
Vi stöttar i såväl medgång som motgång.
Vi respekterar rollfördelningen ledare/förälder. Det är tränaren som bestämmer under träning och tävling.
Danderyds sim är en ideell förening som förutsätter ett stort föräldraengagemang för att verksamheten skall fungera. Familjer med simmare i klubben ska hjälpa till i verksamheten. Att som förälder engagera sig i klubbens verksamhet är berikande. Vad är mer givande än att dela sitt barns intresse och samtidigt få en inspirerande och kul samvaro med andra simföräldrar?
Att föräldrar engagerar sig är ett måste för att det skall fungera. Vid tävlingar måste det finnas funktionärer för att den skall kunna genomföras. Återkommande rekrytering av nya funktionärer är därför en nödvändighet och inriktas på att nå och entusiasmera föräldrar till simmare som tränar två gånger i veckan eller mer. Det gäller först och främst Föräldrar till simmare som är delaktiga i simklubbens tävlingar. Men det kan även finnas andra sysslor att bistå med hjälp till.
Till en enkel hemmatävling behövs ett tjugotal funktionärer för att det skall fungera och att tävlingen skall bli rättvis för alla. Utbildningen för att få vara funktionär den får du av klubben.
Minst en person i varje familj skall hjälpa till.
Övrigt
Vi skall utgå utifrån simmarens egen prestation och utveckling och inte för placeringen.
Låt tränaren vara tränare. Det är tränarens uppgift att ge barnen konstruktiv kritik om deras simning. Det bara förvirrar för barnen om föräldrar försöker coacha/träna/lära ut.
Det är tränaren som skall inspirera och motivera de aktiva, skapa en tillfredställande miljö. Intresse för att utvecklas som tränare och ledare.
Tänka individen och laget.
Stötta, respektera och peppa alla i gruppen.
Ligga steget före.
Vara ambitiös och passionerad
Uppmuntra.
Synkronisera de fysiska och mentala egenskaperna för simmaren.
Föregå med gott exempel som att komma i tid, vara positiv och inte säga/vara/ nervärderande mot någon simmare, förälder eller funktionär.