Crawlskola Ordinarie

Danderyds Sim genomför sin populära crawlskola för simkunniga barn i Vasabadet/Mörbybadet (du ska kunna simma minst 50m bröst/25m rygg; ha tagit järnmärket).
Teknikskolan genomförs i två terminer hösttermin och vårtermin.
Vasabadet är för barn som är nio år eller yngre under innevarande kalenderår.
Teknikskolan är en gång/vecka (40 min.) vardag em. lördag fm. eller söndag em.
Mörbybadet är för barn som är tio år eller äldre under innevarande kalenderår.
Teknikskolan är på söndagskvällar.
Terminsavgiften är 1600 kr/termin. Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår.
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att lära dig crawl och ryggcrawl samt förbättra ditt bröstsim.
Vi har tre nivåer:
Nivå Inträdeskrav Målsättning
Crawlskola steg 1 Järnmärket 50m tävlingsbröstsim.   25m ryggcrawl, 25m crawl
Crawlskola steg 2 50m tävlingsbröstsim.   25m ryggcrawl, 25m crawl 50m tävlingsbröstsim.   50m ryggcrawl, 50m crawl
Crawlskola steg 3 50m tävlingsbröstsim.  50m ryggcrawl, 50m crawl Klara av en del Morgondagare stipulations tid
Anmälan kan göras på mail till kansliet (kansli@danderydsim.se) skriv namn, personnummer, mailadress, adress, telefonnummer,  samt önskad dag. Eller fyll i formuläret till höger och klicka på skicka.
Ni kan anmäla er fortlöpande. Anmälda placeras i kön, intagning sker 2 ggr/år i samband med terminsstarten.
Upplysningar lämnas på Danderyds Sim:s kansli på e-post: kansli@danderydsim.se

Skicka anmälan för ordinarie crawlskola